ZUS chce pytać sąsiadów co robiliśmy na L4

Patrycja

Newsy

14.03.2021 17:28

ZUS chce pytać sąsiadów co robiliśmy na L4

Szykują się duże zmiany! Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce rozszerzyć kompetencje ZUS. Planuje dać urzędnikom uprawnienia do uzyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków. W praktyce oznacza to, że osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich będą bardziej kontrolowane. ZUS będzie miał prawo śledzić ich aktywność na portalach społecznościowych, a nawet pytać sąsiadów o to, co robili…

Zdjęcie ZUS chce pytać sąsiadów co robiliśmy na L4 #1

Nowe uprawnienia dla ZUS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje upoważnić ZUS do żądania uzyskiwania informacji, które są niezbędne do ustalenia prawd do zasiłków. Co to oznacza w praktyce? Urzędnicy ZUS-u zyskają nowe kompetencje i będą mogli bardziej kontrolować osoby przebywające na zwolnieniach chorobowych.

ZUS chce pytać sąsiadów, co robiliśmy na L4

Urzędnicy nie tylko będą mogli śledzić nas na portalach społecznościowych, w celu ustalenia tego co robiliśmy, podczas zwolnienia, ale nawet pytać o to naszych sąsiadów! Zgodnie z nowymi przepisami ci nie będą mogli odmówić odpowiedzi na to pytanie, pod groźbą kary...

Zmiany przepisów

Zmiany przepisów mają polegać na tym, że „ZUS będzie mógł pozyskiwać wspomniane dane i informacje od: ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji”, jak podaje serwis internetowy Money.pl.

Dodatkowo z projektu ustawy wynika, że podmioty te nie będą mogły odmówić udzielenia informacji urzędnikom ZUS.

Autorzy projektu uspokajają

Serwis internetowy Prawo.pl przytacza słowa pomysłodawców projektu, którzy przekonują, że „zmiany te mają jedynie pomóc w zapewnieniu dostępu do informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości zasiłku” i będą ‘korzyścią dla wszystkich, przede wszystkim dla ubezpieczonych”.

Zdjęcie ZUS chce pytać sąsiadów co robiliśmy na L4 #2

Eksperci prawni ostrzegają

Eksperci prawni uważają, że nowy przepis oznacza, że ZUS będzie zbierał wrażliwe dane od bliżej niesprecyzowanych podmiotów i osób, czyli tak naprawdę osób trzecich. Poza tym osoby te będą w obowiązku ich udzielić. W praktyce oznacza to, że urzędnicy mogą wypytywać naszych sąsiadów, czy nie widzieli, że chory pracował w czasie zwolnienia w ogrodzie, wykonywał remont mieszkania lub dorabiał sobie na boku w innej pracy.