50 tysięcy grzywny za nie puszczenie dziecka do szkoły?

50 tysięcy grzywny za nie puszczenie dziecka do szkoły?

Koronawirus powrócił do nas wraz z drugą falą zachorowań. Podczas pierwszej fali szkoły zostały zamknięte, a dzieci uczyły się zdalnie. Niestety wakacje minęły i znów rozpoczął się rok szkolny. Pomimo znaczącego wzrostu zachorowań na COVID-19 państwo zamyka szkoły tylko tam, gdzie dzienny poziom zachorowań jest wysoki. Rodzice boją się o swoje dzieci i zastanawiają się, czy mogą zostawić dzieci w domach, mimo że szkoła działa. Jak się okazuje, za nieuczęszczanie ucznia do szkoły może grozić kara nawet w wysokości 50 tys. złotych!

Zdjęcie 50 tysięcy grzywny za nie puszczenie dziecka do szkoły? #1

Niektóre szkoły działają normalnie

Gdy dziennie notuje się nawet 8 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem, rodzice coraz bardziej boją się puszczać swoje dzieci do szkoły. Ministerstwo nie zamyka odgórnie placówek edukacyjnych, więc rodzice biorą sprawy w swoje ręce.

Pomimo że szkoła działa normalnie, to decydują się oni na nieposłanie swojego dziecka do placówki. Na stronie Ministerstwa Edukacja Narodowej widnieje zapytanie, czy w obawie przed zakażeniem można pozostawić dziecko w domu. Widnieje pod nim, taka odpowiedz: „Obawa przed zakażeniem/chorobą nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie poszło do szkoły”

Ilość nieobecności

Przepisy prawa oświatowego określają ile godzin dziecko, może nie być w szkole. Według nich niespełnienie obowiązku szkolnego pojawia się wtedy, gdy dziecko ma ponad 50% nieusprawiedliwionych obecności w szkole.

Oznacza, to jeśli klasa ma 160 godzin lekcyjnych w miesiącu, to jeśli dziecko będzie obecne tylko na 79 godzinach, to będzie to już traktowane, jako niespełnienie obowiązku szkolnego.

Zdjęcie 50 tysięcy grzywny za nie puszczenie dziecka do szkoły? #2

Upomnienie dla rodziców

Niesie to za sobą dalsze konsekwencje. Na początku opiekunowie prawni takiego dziecka otrzymują od dyrektora szkoły upomnienie, do którego muszą się ustosunkować w przeciągu 7 dni.

Jeśli tego nie zrobią, to po tym czasie zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji. Dyrektor placówki występuje z wnioskiem o ukaranie karą grzywny rodziców do samorządu terytorialnego.

Kara pieniężna

Kara ta jest nakładana na rodziców w wysokości adekwatnych nieobecności dziecka w szkole. Według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym z administracji wynika, że kara za nieobecności dziecka w szkole jednorazowo może wynieść 10 tys. złotych. Górny pułap kary wynosi aż 50 tys. złotych!

Otrzymanie maksymalnej kary wiąże się z trafieniem sprawy do sądu rodzinnego, który to wymusza na rodzicach posyłanie dziecka do szkoły.

Zdjęcie 50 tysięcy grzywny za nie puszczenie dziecka do szkoły? #3

Usprawiedliwienie nieobecności

Jeśli rodzice nie chcę się narazić na karę grzywny, to mogą nie posyłać dziecka przed dwa tygodnie do szkoły w miesiącu. Teoretycznie dziecko może pozostać w domu na dłuższy okres, jednak później rodzice będą musieli usprawiedliwić jakoś te nieobecności.

Jeśli przedstawią oni zwolnienie lekarskie, to wychowawca musi takie nieobecności uznać i usprawiedliwić. Jeśli usprawiedliwienie będzie jednak w formie pisemnej od rodzica to pedagog może takie oświadczenie zakwestionować.

W wielu szkolnych regulaminach widnieje bowiem zapis, który daje możliwość wychowawcy do zakwestionowania usprawiedliwień wystawianych przez rodziców i podania ich w wątpliwość.

Katarzyna

Polecane