Czy w szkole trzeba nosić maseczkę? Rząd przekaże 50 milionów maseczek!

Agnieszka

Newsy

25.08.2020 10:47

Czy w szkole trzeba nosić maseczkę? Rząd przekaże 50 milionów maseczek!

Rok szkolny rozpoczyna się już niedługo. Wielu uczniów i rodziców zastanawia się więc, w jaki sposób będą wyglądać lekcje w czasie pandemii. Dużą uwagę przywiązuje się na przykład do kwestii obowiązku noszenia maseczek w szkole. W mediach pojawia się wiele sprzecznych informacji. Warto jednak polegać na tym, co obwieściło Ministerstwo Edukacji Narodowe. To jego wytyczne będą obowiązujące.

Zdjęcie Czy w szkole trzeba nosić maseczkę? Rząd przekaże 50 milionów maseczek! #1

Jak będą wyglądały lekcje w roku szkolnym 2020/2021?

Rząd wydał specjalne zalecenia dotyczące przebiegu lekcji w szkołach. Dotyczą one głównie zasad higieny osobistej.

1.Uczniowie mogą być odprowadzani i odbierani ze szkoły tylko przez opiekunów bez oznak chorobowych, głównie oznak chorób układu oddechowego.

2.Każda osoba wchodząca do budynku szkoły powinna mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

3.Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących środków ochronnych. Mowa o konieczności zakrywania ust i nosa, noszeniu rękawiczek ochronnych lub dezynfekowaniu rąk.

4.Opiekunowie uczniów powinni ograniczyć swój pobyt na terenie szkoły do minimum.

5.Nauczyciele powinni mieć możliwość szybkiego nawiązania kontaktu z opiekunami ucznia. Rekomenduje się kontakt elektroniczny.

6.Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do stosowania wzmożonych zasad higieny: mycia rąk zaraz po przyjściu do szkoły, zakrywania ust i nosa podczas kichania lub kaszlu.

7.Podczas lekcji, w tym podczas lekcji wychowania fizycznego, podczas których nie można zachować bezpiecznego dystansu, zaleca się ograniczenie gier i ćwiczeń grupowych.

Zdjęcie Czy w szkole trzeba nosić maseczkę? Rząd przekaże 50 milionów maseczek! #2

8.W stołówce szkolnej Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Konieczne jest również utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy.

9.Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być często wietrzone i dezynfekowane przynajmniej raz dziennie.

Z wytycznych MEN wynika więc, że nie będzie obowiązku noszenia maseczek zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Taka możliwość jednak istnieje. Osoby chętne będą mogły nosić maseczki, przyłbice lub inny materiał, który zasłania usta i nos.

Osoby te (starsi uczniowie i nauczyciele) będą miały możliwość skorzystania z maseczek dostarczonych przez rząd. Szacuje się, że do szkół w Polsce trafi 50 milionów maseczek oraz 4 miliony litrów płynu dezynfekującego.