Niewiele osób wie, że ma takie prawo podczas wizyty u lekarza!

Niewiele osób wie, że ma takie prawo podczas wizyty u lekarza!

Przepisy prawne zmieniają się na bieżąco i trudno jest za nimi nadążyć. Zazwyczaj o wielu naszych prawach, nakazach i zakazach dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy zdarzy nam się konkretna sytuacja życiowa. Jeśli jednak chodzi o prawa pacjenta, powinniśmy wiedzieć o kilku ważnych rzeczach.

Zdjęcie Niewiele osób wie, że ma takie prawo podczas wizyty u lekarza! #1

Wiele pacjentów podczas kontaktu z lekarzem uznaje jego autorytet i nie kwestionuje tego, co mówi. To bardzo dobrze. Zaufanie do lekarza w wielu przypadkach jest niezbędne do wyzdrowienia. Jednak powinniśmy mieć świadomość naszych praw oraz obowiązku lekarza co do ich przestrzegania.

Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby

Niewiele osób o tym wie, ale podczas każdej wizyty u lekarza i każdego badania mamy prawo do obecności przy tej czynności bliskiej nam osoby. Czy to wizyta u ginekologa, okulisty, innego specjalisty, czy zwykłe badanie u lekarza rodzinnego - nie musimy uczestniczyć w tym sami. Możemy poprosić o towarzyszenie bliską nam osobę, a lekarz w większości przypadków musi się na to zgodzić. Dlaczego w większości przypadków, a nie zawsze? Istnieje bowiem kilka wyjątków. Przepis mówi:

“Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.”

Zdjęcie Niewiele osób wie, że ma takie prawo podczas wizyty u lekarza! #2

Jakie jeszcze ważne prawa nam przysługują?

  • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
  • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
  • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
  • Prawo do wyrażenia zgody (zgody na świadczenia medyczne, za wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych, poniżej 16 roku życia)
  • Prawo do informacji ( informacji o prawach pacjenta, rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń)
  • Prawo wyboru (w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej; w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - poradni specjalistycznej)
  • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • Prawo do opieki duszpasterskiej

true

Polecane