Kiedy odśnieżanie chodnika jest Twoim obowiązkiem? Co grozi za jego zaniedbanie?


                    Kiedy odśnieżanie chodnika jest Twoim obowiązkiem? Co grozi za jego zaniedbanie?
14Sty

Wiele osób humorystycznie opisuje sytuację, w której chodnik przed furtką do domu raz jest naszą posesją, a raz nie. „Chodnik należy do ciebie w zimie, kiedy trzeba go odśnieżyć, ale nie należy do ciebie w lecie, kiedy chcesz wypić na nim piwo”. Jednak przepisy o odśnieżaniu chodnika przy nieruchomości nie są wcale takie jasne.

Kiedy musisz odśnieżyć chodnik?

Zdjęcie Kiedy odśnieżanie chodnika jest Twoim obowiązkiem? Co grozi za jego zaniedbanie? #1

Według przepisów obowiązek odśnieżania chodnika ciąży na właścicielu nieruchomości, jeśli chodnik przebiega wzdłuż posesji. Jeśli chodnik jest nieodśnieżony albo oblodzony i ktoś poślizgnie się na nim łamiąc sobie nogę albo w inny sposób doznając uszczerbku na zdrowiu, ma prawo domagać się odszkodowania od właściciela nieruchomości.

Właściciel nieruchomości powinien więc odśnieżać chodnik, który w prawdzie stanowi część drogi publicznej, ale leży bezpośrednio przy granicy naszej nieruchomości i do niej przylega. Krótko mówiąc, chodnik przed naszą furtką do domu powinniśmy odśnieżać sami.

Kiedy chodnik przed domem musi odśnieżyć gmina?

-W przypadku, gdy chodnik od naszej działki oddzielony jest pasmem zieleni. W tym przypadku właściciel może jedynie odgarnąć śnieg, ale jego usunięcie spoczywa na barkach gminy.

-W przypadku, kiedy na chodniku przed naszą posesją parkują samochody, a zarządca pobiera opłaty z tego tytułu.

-Właściciel nieruchomości nie ma również obowiązku odśnieżania dachu przystanków komunikacyjnych, nawet jeśli te znajdują się bezpośrednio przy granicy naszej nieruchomości (np. kamienicy).

Zdjęcie Kiedy odśnieżanie chodnika jest Twoim obowiązkiem? Co grozi za jego zaniedbanie? #2

Jaka kara grozi właścicielowi nieruchomości za nie spełnienie obowiązku odśnieżenia chodnika?

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

następna inspiracja
Zobacz również:
następna inspiracja