Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - dlaczego jest potrzebna na wakacjach?


                    Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - dlaczego jest potrzebna na wakacjach?
19Lip

Wakacje się zaczęły, więc już najwyższa pora planować tegoroczny wyjazd i odpoczynek. Zanim jednak będziemy leniuchować na słońcu lub aktywnie spędzać czas należy załatwić kilka spraw. Jeśli planujemy wakacje za granicą, warto wziąć ze sobą nie tylko rozmówki czy dodatkową parę bielizny, ale również Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej w razie potrzeby nieodpłatnie zostaniem nam udzielona pomoc medyczna krajach Unii Europejskiej.

Zdjęcie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - dlaczego jest potrzebna na wakacjach? #1

Czym jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz opieki medycznej w czasie gdy przebywamy w innym kraju, które jest członkiem UE lub EFTA. O kartę EKUZ mogą ubiegać się osoby, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnegooraz te, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Należy jednak wiedzieć, że w danym państwie członkowskim podlegamy ubezpieczeniu na takich zasadach jak jego obywatele. Korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach tego systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, my jako ubezpieczeni również będziemy ponosili takie koszty. Jeśli idziemy w danym kraju za granicą do lekarza, to powinniśmy się upewnić, że pracuje on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Zdjęcie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - dlaczego jest potrzebna na wakacjach? #2

Wyrobienie karty EKUZ

Wyrobienie karty EKUZ jest bardzo proste, ponieważ wystarczy wypełnić tylko jeden wniosek. Odmienne wnioski są dla osób, które chcą ją wyrobić, ponieważ jadą na wakacje, inne natomiast gdy nasz wyjazd jest wyjazdem pracowniczym.

Należy w nim podać swoje podstawowe dane tj. imię, nazwisko, PESEL oraz status ubezpieczenia, jaki nas obowiązuje. W przypadku wyjazdu pracowniczego, we wniosku należy również podać cel swojego wyjazdu. Jeśli chcemy, aby karta została przesłana pocztą, wtedy należy również podać adres do wysyłki.

Wysyłka wniosku

Wypełniony wniosek można wysłać różnymi sposobami do oddziału NFZ. Można go tradycyjnie wysłać pocztą do odpowiedniego oddziału NFZ lub zawieść go tam osobiście. Uzupełniony dokument można również zeskanować i wysłać drogą e-mailową na adres [email protected]. Wniosek można też wysłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Odbiór i ważność karty

Kartę EKUZ można odebrać osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ, ale również i na poczcie, jeśli zaznaczyło się we wniosku taką opcję. Jeśli osobiście nie jesteśmy w stanie odebrać tej karty, możemy do tej czynności upoważnić inną osobę za pomocą odpowiedniego wniosku. Karta ta jest ważna od 5 lat od 2 miesięcy w zależności od naszego tytułu do ubezpieczeń.

następna inspiracja
Zobacz również:
następna inspiracja