Poznaj 12 najważniejszych praw pacjenta! Tego możesz wymagać od służby zdrowia

Poznaj 12 najważniejszych praw pacjenta! Tego możesz wymagać od służby zdrowia

Każdy pracujący Polak obowiązkowo odprowadza składki do Narodowego Funduszu Zdrowia. Opieka, jaką jesteśmy objęci, często nie jest zadowalająca. Specjalistów jest mało, kolejki są długie. Czy wiesz, czego możesz wymagać od służby zdrowia? Poznaj 12 najważniejszych praw pacjenta.

Zdjęcie Poznaj 12 najważniejszych praw pacjenta! Tego możesz wymagać od służby zdrowia #1

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych – oznacza, że specjaliści podczas naszego leczenia powinni dokładać wszelkich starań i wykorzystywać całą swoją aktualną widzę medyczną, a w przypadkach zagrożenia życia, bądź porodu pomoc ma być udzielona natychmiastowo.

2. Prawo do informacji – cała wiedza na temat zdrowia pacjenta powinna mu zostać przekazana.

3. Prawo do tajemnicy informacji – pacjent ma prawo żądać utrzymania w tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia.

4. Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego – oznacza, że żaden szpital czy placówka nie mogą ograniczać Twojego kontaktu z rodziną podczas pobytu.

5. Prawo do opieki duszpasterskiej – w przypadku zagrożenia życia bądź pogorszenia stanu zdrowia, pacjent ma prawo poprosić o wizytę księdza na koszt placówki.

Zdjęcie Poznaj 12 najważniejszych praw pacjenta! Tego możesz wymagać od służby zdrowia #2

6. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych – oznacza, że pacjent może odmówić bądź wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań.

7. Prawo do dokumentacji medycznej – każdy pacjent może zażądać wglądu do dokumentów, które opisują jego stan zdrowia, bądź może upoważnić do nich bliską osobę.

8. Prawo do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza – pacjent bądź osoba upoważniona mogą wnieść sprzeciw, wobec opinii lekarza o stanie zdrowia pacjenta, jeśli dana opinia ma wpływ na prawa wynikające z przepisów.

9. Prawo do dochodzenia swoich praw – w przypadku gdy prawa pacjenta nie są szanowane, pacjent może zgłosić się do samorządów zawodów medycznych, kierownika podmiotu lekarskiego bądź Rzecznika Praw Pacjenta.

10. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań leków – pacjent lub osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo do zgłoszenia niepożądanego działania podawanych leków.

11. Prawo, do depozytu – gdy pacjent jest skierowany do szpitala, ma prawo do depozytu rzeczy wartościowych. Szpital powinien zapewniać taką usługę.

12. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta – pomoc medyczna powinna odbywać się tylko w gronie osób niezbędnych, chyba że pacjent wyrazi zgodę na inny stan rzeczy. Lekarz nie może odmówić obecności bliskiej osoby pacjenta. Pacjent ma prawo do godnej i spokojnej śmierci.

Elżbieta

Polecane