Dodatek węglowy strona 1

Kary zamiast dodatku do węgla! Kogo czeka niemiła niespodzianka?

06.10.2022 18:15

weryfikują deklaracje Gminy sprawdzają poprawność deklaracji śmieciowej i weryfikują, czy liczba lokatorów podana we wniosku o dodatek węglowy pokrywa się z tą, która została podana w deklaracji śmieciowej. Niezgodności w …

Dodatek węglowy zależny od deklaracji śmieciowej. Przez śmieci gmina może odrzucić wniosek.

28.09.2022 19:28

Warunki otrzymania dodatku węglowego Z pozoru wszystko wydaje się proste: dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje wszystkim gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo …

Dodatek węglowy: Opóźnienia w wypłatach. Środki nie wpłynęły na konta Polaków.

20.09.2022 8:28

Dodatek węglowy – krótkie przypomnienie Dodatek kierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; …

Kilka adresów, jeden piec - komu należy się dodatek węglowy?

19.09.2022 10:26

Dodatek węglowy – krótkie przypomnienie Dodatek kierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; …

Budżet na dodatek węglowy przekroczony! Będzie obniżka świadczenia?

15.09.2022 10:15

Biorąc pod uwagę fakt, że gminy zgłosiły zapotrzebowanie na 14-16 mld zł dodatków węglowych, rząd może zdecydować się albo na skorzystanie z zapisu 27 ustawy o dodatku węglowym, albo na …

Dodatek węglowy: Przyjmowanie wniosków wstrzymane?! Rząd zaostrzy przepisy!

07.09.2022 8:41

Na przykład małżonkowie posiadają dwie nieruchomości i wnioskują o dodatek na każdą z nich, sugerując przy tym, że pozostają w faktycznej separacji. W związku tym rząd pracuje nad projektem, który …

Będą zmiany w dodatku węglowym!

01.09.2022 20:16

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r. (do tego terminu był formalnie czas na zgłoszenia źródeł ciepła w CEEB), przy przyznawaniu dodatku bierze …

Dodatek węglowy: Rząd zaostrzy przepisy!?

31.08.2022 11:39

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, mimo tego Polacy masowo zmieniają deklarację, aby dostać 3000 złotych dodatku. Na …

Dodatek węglowy: Rodziny tworzą fikcyjne gospodarstwa domowe!

30.08.2022 9:49

Na wstępie przypomnijmy, że jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 złotych przysługuje na każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, …

Wynajmujesz mieszkanie. Czy masz prawo do dodatku węglowego?

29.08.2022 12:45

Zgodnie z założeniami pieniądze będą przysługiwać gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy …

Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych (kamienic, bloków)?

26.08.2022 10:16

Warunkiem skorzystania z rządowego wsparcia jest dokonanie zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB); Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 złotych przysługuje na każde gospodarstwo domowe, w którym …

Dodatek węglowy nie dla mieszkańców Krakowa!

25.08.2022 20:47

W skierowanym do mieszkańców komunikacie czytamy, że zgodnie z ustawą dodatek w wysokości trzech tysięcy złotych przysługuje jedynie gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ocieplania są paliwa stałe. Posłowie mają zająć …

Dodatek węglowy: Mieszkańcy oszukują, aby dostać więcej pieniędzy!

25.08.2022 9:59

Na wstępie przypomnijmy, że jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 złotych przysługuje na każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, …

Dodatek węglowy: Kiedy wypłata środków?

24.08.2022 9:07

Wnioski można wypełnić w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem Internetu (przez system ePUAP) w terminie do 30 listopada 2022 r. Urzędnicy zapewniają, że nie będzie opóźnień, ale podkreślają, że mają …

Dodatek węglowy - zmiana zakresu i kwoty?!

23.08.2022 9:28

Obecne przepisy zakładają dodatek w wysokości 3 tys. zł, który przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, …

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy przez Internet? Instrukcja KROK PO KROKU!

22.08.2022 11:02

Wnioski będzie można wypełnić w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem Internetu (przez system ePUAP) w terminie do 30 listopada 2022 r. Na wstępnie przypomnijmy, że gmina będzie miała 30 dni …

Rozporządzenie dot. dodatku węglowego podpisane! Można składać wnioski!

18.08.2022 8:28

Oficjalny, aktualnie obowiązujący wzór wniosku o dodatek węglowy został umieszczony bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku …

Wzór wniosku o dodatek węglowy! Do kiedy i gdzie go złożyć?

10.08.2022 8:46

Dodatek kierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe, …