Zasiłek na dziecko – jak należy wypełnić wniosek?


                    Zasiłek na dziecko – jak należy wypełnić wniosek?
26Mar

Epidemia koronawirusa wywróciła życie ludzi do góry nogami. Wzmożone zasady bezpieczeństwa, kwarantanna domowa czy zamknięcie szkół i uczelni to wyzwania, z którymi musimy się dzisiaj mierzyć. Najgorzej mają chyba rodzice, którzy muszą pogodzić pracę z opieką nad dzieckiem, które nie chodzi do szkoły. W związku z tym państwo postanowiło pomóc zapracowanym rodzicom.

Zdjęcie Zasiłek na dziecko – jak należy wypełnić wniosek? #1

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Państwo postanowiło wprowadzić zasiłek opiekuńczy, który będzie przysługiwał rodzicom, mających na wychowaniu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 8 lat. Zasiłek ten jest przyznawany na 14 dni zarówno dla osób samozatrudnionych jak i pracowników. Dwa tygodnie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy obydwoje rodziców. Jeśli rodzice posiadają więcej dzieci to i tak przysługuje im tylko 14 dni. W związku z zamknięciem szkół aż do świąt wielkanocnych zasiłek ten uległ wydłużeniu.

Jak złożyć wniosek?

Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.zus.pl. Wypełnić może go zarówno pracownik jak i zleceniobiorca, który przekłada go swojemu pracodawcy, który natomiast składa go w placówce ZUS. Może to zrobić w poprzez złożenie wniosku w formie papierowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Jeśli pracodawca chce dostarczyć wniosek w formie elektronicznej, wtedy powinien wypełnić druk ZAS-58 ( Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego). Nie musi on jednak wypełniać ani druku Z-15A ani Z-3b. Nie potrzebne jest również zaświadczenie z placówki oświatowej ani zaświadczenie od lekarza - ZUS ZLA.

Zdjęcie Zasiłek na dziecko – jak należy wypełnić wniosek? #2

Zasady wypełniania druku

Wniosek należy wypełnić bardzo uważnie, ponieważ źle uzupełniony druk nie zostanie przyjęty i rozpatrzony. Jeśli naszą formą zatrudnienia jest samozatrudnienie, wtedy do 14 dni wliczają się wszystkie dni tygodnia, czyli również sobota i niedziela. Jeśli natomiast jesteśmy zatrudnieni u pracodawcy, wtedy do limitu wliczają się tylko dni robocze. Jeden rodzic może skorzystać z całego zasiłku chorobowego lub rodzice mogą się nim „podzielić”. W wniosku należy wpisać okresy, gdzie wychowanek miał uczęszczać do placówki, które jednak zostały zamknięte. Ważne jest, aby wpisać numer PESEL dziecka oraz numer rachunku bankowego na jaki powinien zostać wypłacony owy zasiłek.

Istotne informacje

Zasiłek ten nie wlicza się do ustawowego limitu 60-dni jakie przysługują rodzicom na opiekę nad dzieckiem. Zasiłek ten jest „bonusem”, który został dodany rodzicom ze względu na obecne warunki związane z rozwojem koronawirusem w Polsce. Zasiłek ten przysługuje tylko rodzicom, którzy wychowują dziecko do lat 8. Jeśli jedno z rodziców pracuje zdalnie, wtedy nie może zapewnić opieki dziecku. Dlatego też z tego zasiłku możne w całości skorzystać drugi rodzic. Dodatek ten przysługuje tylko w sytuacji, gdy zastał zamknięty żłobek, przedszkole lub szkoła, do której chodziło dziecko. Gdy wcześniej opiekował się nim dziadek lub babcia, wtedy taki zasiłek nie przysługuje.następna inspiracja
Zobacz również:
następna inspiracja